ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಇ-ಮೇಲ್

ಕೊಡ್

ಕಛೇರಿ

ಪ್ಯಾಕ್ಸ್

ವಿಳಾಸ

ಶ‍್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್.ಬಿ.ಹೆಚ್

(ಭಾ.ಆ.ಸೇ)

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

prs-fcs@karnataka.gov.in

080

22259024

22353959

#29, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ. ಆರ್.ಜೆ

   ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ

   ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

fooddeputysecretary@gmail.com

080

22034189

 

#19 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ವೆಂಕಟೇಶ್.ವಿ

   ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ      

    ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

undersecretarary.food@gmail.com

080

22034199

 

#19 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ.ವಿ

       ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

      (ಆಹಾರ-1)

 

080

22034219

 

#19 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶ್ರೀಮತಿ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮೀ.ವಿ

     ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

   (ಸ್ವೀಮರ ಶಾಖೆ)

     uscordination@gmail.com

080

22034202

 

#34  ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 08-08-2019 11:24 AM ಅನುಮೋದಕರು: JYOTHI RJ


>