ನಿಗಮ ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿಗಳು

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಇ-ಮೇಲ್

ಕೊಡ್

ಕಛೇರಿ

ಪ್ಯಾಕ್ಸ್

ವಿಳಾಸ

ಟಿ.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕುಮಾರ್

(ಐ.ಎ.ಎಸ್)

ಆಯುಕ್ತರು,

ಆನಾಸ ಮತ್ತು ಗ್ರಾವ್ಯ

com.fcs-ka@nic.in

080

22262187

 

ಕನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮ್ ರೋಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು

ಡಾ.ಕೆ.ಎನ್ ಅನುರಾಧ

(ಕೆ.ಎ.ಎಸ್)

ನಿಯಂತ್ರಕರು,

ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ,

clm-lm-ka clm-lm-ka@nic.in

080

22253500

 

ಅಲಿ ಅಸ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560052

 

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು,

ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

Md Kfcsc mdkfcsc123@yahoo.com

080

22096654

 

ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಡ್ ಏರಿಯಾ, ವಸಂತನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560052

ಎನ್.ರಾಜು

 

ಆಯೋಗ

karscdrc@kar.nic.in

080

22355065

 

ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560052

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 11-07-2019 10:33 AM ಅನುಮೋದಕರು: JYOTHI RJ


>