ನಿಗಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

 ನಿಗಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿಗಳು

 ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

01

 ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ.

ಸಂದರ್ಶಿಸು

02

ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಸಂದರ್ಶಿಸು

03

ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಸಂದರ್ಶಿಸು

04

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ

ಸಂದರ್ಶಿಸು

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 09-07-2019 01:01 PM ಅನುಮೋದಕರು: JYOTHI RJ


>